Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Hizmet Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”), bir tarafta "Ünalan Mah. İsmetpaşa Cad. Güzide Sok. Metropark Ap. No: 32 D: 17 34700 - Üsküdar / İstanbul / Türkiye" adresinde mukim “Anahtar Finansal Hizmetler ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.” (Kısaca “Anahtar Teknoloji” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.emlaksistemi.com adresinde yer alan web sitesine (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kaydolan gerçek veya tüzel kişi arasında (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır ve akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme Kullanıcı’nın site üzerinden ve mobil olarak erişilen bulut tabanlı Gayrimenkul Danışmanlığı alanında Emlak Hizmet Yönetimi, CRM ve Finans uygulamasından (Kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sitede, Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Anahtar Teknoloji tarafından Kullanıcı’ya sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar ile Gizlilik Sözleşmesi işbu Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3- KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, site ve uygulamadan faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitede ilgili yerlerde belirtilen kurallara, sitede yayımlanmış Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Anahtar Teknoloji tarafından belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.2 Kullanıcı, site ve uygulamadan faydalanmak için Anahtar Teknoloji tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Hizmet Sözleşmesini onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Anahtar Teknoloji sorumlu değildir. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.3 Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Anahtar Teknoloji’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Anahtar Teknoloji’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı tarafından site ve uygulamaya erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü kişileri (“Yetkilendirilmiş Kullanıcılar”) yetkilendirebilir. Kullanıcı’nın, kendi uhdesi altında Uygulama içinde yeni / ek kullanıcılar ve/veya ofis tanımları oluşturması durumunda Kullanıcı’nın kendisi ve/veya kendi oluşturduğu ofise bağlı diğer Kullanıcı’ların; bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından bizzat Kullanıcı sorumlu olacak olup site ve uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, öncelikle derhal şifresini Site ve/veya Uygulama içinden yenisini belirleyerek değiştirecektir. Ayrıca bu durumu derhal Anahtar Teknoloji’ye bildirecektir. Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanmasından da sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcılar arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.5 Kullanıcı, site ve uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Anahtar Teknoloji, kullanıcı tarafından Anahtar Teknoloji’ye iletilen veya site veya uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan içerik kullanıcının mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Anahtar Teknoloji, işbu hizmet sözleşmesi kapsamında kullanıcı tarafından kendisine sağlanan içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Anahtar Teknoloji sorumlu tutulamayacaktır.

3.7 Kullanıcı, Anahtar Teknoloji’nin veya sitenin veya uygulamanın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, uygulamayı ve uygulamanın, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut uygulama ve siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, uygulamanın ve sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, siteye, uygulamaya ve Anahtar Teknoloji’nin ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler örneğin kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler, gayri ahlaki içerikler ve diğer materyaller aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya sitenin ve uygulamanın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8 Kullanıcı, Anahtar Teknoloji’nin yazılı onayı olmadan, işbu hizmet sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.9 Anahtar Teknoloji, uygulama ve siteye yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Anahtar Teknoloji, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymak için yeterli altyapıyı sağlamakla beraber, içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Anahtar Teknoloji, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin Anahtar Teknoloji veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.10 Kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından site ve uygulamaya sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Anahtar Teknoloji’nin, Anahtar Teknoloji çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Anahtar Teknoloji, kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.11 Kullanıcının işbu hizmet sözleşmesi ve site ve uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması veya kullanım ücretini ödememesi, geciktirmesi ya da aksatması halinde Anahtar Teknoloji Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya işbu hizmet sözleşmesini feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Anahtar Teknoloji’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.12 Uygulama ve siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, Anahtar Teknoloji’yle iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Site veya Uygulama içindeki açıklama, doküman, video, sık sorulan sorular vb gibi alanlarda öncelikle araştırmalarını yapacaktır. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site, uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

Madde 4 – ANAHTAR TEKNOLOJİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Anahtar Teknoloji, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Anahtar Teknoloji’nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcı kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Anahtar Teknoloji’nin yükümlülüklerini ifa, hizmetlerini geliştirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve raporlar oluşturabilmek için kullanılabilecektir. Anahtar Teknoloji ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Anahtar Teknoloji bilgi ve verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edecek ve Anahtar Teknoloji, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Anahtar Teknoloji ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

4.2 Anahtar Teknoloji, site ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcının da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Anahtar Teknoloji, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Anahtar Teknoloji’nin kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir.

4.3 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Anahtar Teknoloji tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği (başta gayrimenkul ilan siteleri ve portalları olmak üzere) başka web sitelerine ve/veya portallara Kullanıcı’nın ilanlarının otomatik yayınlanması ve/veya müşterilerinin (banka kredisi, sigorta poliçesi, mimarlık, boya, abonelik taşıma ve benzerleri) gayrimenkul işleri ile ilgili ihtiyaçlarının hızlı, kolay ve entegre şekilde çözülmesi amacıyla bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu paylaşımların yapılabileceği iş ortaklarının hangi kurumlar olacağına dair karar yetkisi Anahtar Teknoloji’ye aittir. Ancak bu paylaşımların kullanılıp kullanılmama kararı Kullanıcıya aittir. Örneğin; Uygulama veya Site içinde iş ortağı bir banka ile mortgage kredisi çözümü sunulmuşsa, bu çözüme başvurma için Kullanıcı’nın site içinde bir form doldurması ve/veya başvuru için tanımlanmış bir butona basması gerekecek ve Kullanıcı’nın bu kabul eylemi Anahtar Teknoloji tarafından log kayıtları alınarak tutulacaktır. Bu hizmetlerin kullanılıp kullanılmaması, Kulllanıcı ile iş ortağı firmaların keyfiyetindedir. Bu paylaşımlar vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5 Anahtar Teknoloji gerekli gördüğü hallerde site ve uygulama içinde üçüncü şahısların veya kendine ait reklamların yayınlamasını sağlayabilir.

4.6 Anahtar Teknoloji, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu hizmet sözleşmesi ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin ve uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Anahtar Teknoloji’nin işbu hizmet sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

4.7 Anahtar Teknoloji kullanıcının site ve uygulama için gerekli tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür. Anahtar Teknoloji kullanıcıya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.8 Anahtar Teknoloji, kullanıcı tarafından talep edilebilecek ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebilir.

Madde 4 – ANAHTAR TEKNOLOJİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Anahtar Teknoloji, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Anahtar Teknoloji’nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcı kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Anahtar Teknoloji’nin yükümlülüklerini ifa, hizmetlerini geliştirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve raporlar oluşturabilmek için kullanılabilecektir. Anahtar Teknoloji ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Anahtar Teknoloji bilgi ve verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edecek ve Anahtar Teknoloji, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Anahtar Teknoloji ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

4.2 Anahtar Teknoloji, site ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcının da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Anahtar Teknoloji, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Anahtar Teknoloji’nin kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir.

4.3 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Anahtar Teknoloji tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği (başta gayrimenkul ilan siteleri ve portalları olmak üzere) başka web sitelerine ve/veya portallara Kullanıcı’nın ilanlarının otomatik yayınlanması ve/veya müşterilerinin (banka kredisi, sigorta poliçesi, mimarlık, boya, abonelik taşıma ve benzerleri) gayrimenkul işleri ile ilgili ihtiyaçlarının hızlı, kolay ve entegre şekilde çözülmesi amacıyla bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu paylaşımların yapılabileceği iş ortaklarının hangi kurumlar olacağına dair karar yetkisi Anahtar Teknoloji’ye aittir. Ancak bu paylaşımların kullanılıp kullanılmama kararı Kullanıcıya aittir. Örneğin; Uygulama veya Site içinde iş ortağı bir banka ile mortgage kredisi çözümü sunulmuşsa, bu çözüme başvurma için Kullanıcı’nın site içinde bir form doldurması ve/veya başvuru için tanımlanmış bir butona basması gerekecek ve Kullanıcı’nın bu kabul eylemi Anahtar Teknoloji tarafından log kayıtları alınarak tutulacaktır. Bu hizmetlerin kullanılıp kullanılmaması, Kulllanıcı ile iş ortağı firmaların keyfiyetindedir. Bu paylaşımlar vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5 Anahtar Teknoloji gerekli gördüğü hallerde site ve uygulama içinde üçüncü şahısların veya kendine ait reklamların yayınlamasını sağlayabilir.

4.6 Anahtar Teknoloji, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu hizmet sözleşmesi ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin ve uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Anahtar Teknoloji’nin işbu hizmet sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

4.7 Anahtar Teknoloji kullanıcının site ve uygulama için gerekli tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür. Anahtar Teknoloji kullanıcıya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.8 Anahtar Teknoloji, kullanıcı tarafından talep edilebilecek ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebilir.

Madde 4 – ANAHTAR TEKNOLOJİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Anahtar Teknoloji, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Anahtar Teknoloji’nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcı kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Anahtar Teknoloji’nin yükümlülüklerini ifa, hizmetlerini geliştirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve raporlar oluşturabilmek için kullanılabilecektir. Anahtar Teknoloji ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Anahtar Teknoloji bilgi ve verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edecek ve Anahtar Teknoloji, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Anahtar Teknoloji ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

4.2 Anahtar Teknoloji, site ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcının da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Anahtar Teknoloji, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Anahtar Teknoloji’nin kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir.

4.3 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Anahtar Teknoloji tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4 Anahtar Teknoloji site ve uygulama üzerinden, Anahtar Teknoloji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği (başta gayrimenkul ilan siteleri ve portalları olmak üzere) başka web sitelerine ve/veya portallara Kullanıcı’nın ilanlarının otomatik yayınlanması ve/veya müşterilerinin (banka kredisi, sigorta poliçesi, mimarlık, boya, abonelik taşıma ve benzerleri) gayrimenkul işleri ile ilgili ihtiyaçlarının hızlı, kolay ve entegre şekilde çözülmesi amacıyla bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu paylaşımların yapılabileceği iş ortaklarının hangi kurumlar olacağına dair karar yetkisi Anahtar Teknoloji’ye aittir. Ancak bu paylaşımların kullanılıp kullanılmama kararı Kullanıcıya aittir. Örneğin; Uygulama veya Site içinde iş ortağı bir banka ile mortgage kredisi çözümü sunulmuşsa, bu çözüme başvurma için Kullanıcı’nın site içinde bir form doldurması ve/veya başvuru için tanımlanmış bir butona basması gerekecek ve Kullanıcı’nın bu kabul eylemi Anahtar Teknoloji tarafından log kayıtları alınarak tutulacaktır. Bu hizmetlerin kullanılıp kullanılmaması, Kulllanıcı ile iş ortağı firmaların keyfiyetindedir. Bu paylaşımlar vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anahtar Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5 Anahtar Teknoloji gerekli gördüğü hallerde site ve uygulama içinde üçüncü şahısların veya kendine ait reklamların yayınlamasını sağlayabilir.

4.6 Anahtar Teknoloji, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu hizmet sözleşmesi ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin ve uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Anahtar Teknoloji’nin işbu hizmet sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

4.7 Anahtar Teknoloji kullanıcının site ve uygulama için gerekli tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür. Anahtar Teknoloji kullanıcıya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.8 Anahtar Teknoloji, kullanıcı tarafından talep edilebilecek ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebilir.